Odstoupení od KS podmínky.

 Provoz SMS infolinky od 10.00 - 17.00 hod.


dotaz e-mailem a SMS zprávou.
Zavoláme nebo napíšeme vám zpět již s vyřešeným dotazem.
Odpovíme vám co nejrychleji to bude možné nejpozději však do 24 hod.
Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrácení peněz ve 14 dnech

Vrácení peněz ve 14 dnech

DEPAG electronics - reklamační středisko, Pěkná 699/55a, 643 00 Brno - Chrlice ! Odstoupení odeslané na adresu příkl. sídla spol. budou poštou automaticky vráceny.

 

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na adresu provozovny Depagelectronics, Pěkná 699/55a, 643 00 Brno - Chrlice prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

    Zboží musí být zabalené v původním obalu a kompletní, včetně bonusů a dárků, příslušenství jinak bude uplatněna náhrada škody dle zákona.

Obecné poučení:
Odstoupení od smlouvy kupující učiní písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů a doručí jej prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy by mělo obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, především číslo účtu a/anebo poštovní adresu a případně důvod odstoupení od smlouvy. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen na vlastní náklady doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím (doporučuje se i včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení apod., a to ve formě doporučené zásilky).To znamená, že kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží zcela nebo zčásti poškozeno, znečištěno nebo není vráceno v kompletním stavu, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci (náhradu škody) za snížení hodnoty vraceného zboží, resp. za náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započíst svůj nárok z této kompenzace na vracenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Prodávající pak vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

U mobilních telefonů a zboží s identifikačním číslem IMEI ve vlastním zájmu vracejte originální obal na kterém jsou IMEI čísla uvedeny. Je to z důvodu jasné identifikace výrobku, tj. že byl zakoupen u prodejce a jedná se o zboží z jeho distribuce.

        Tým oddělení reklamací obchodu DEPAGelectronics

Your SEO optimized title page contents

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info