Ochrana soukromí & Cookies

OCHRANA SOUKROMÍ & COOKIES

Na této stránce naleznete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky www.depagelectronmics.cz, tedy webových stránek patřící společnosti Depagelectronics s.r.o., a prohlášení o závazku společnosti Depagelectronics s.r.o., chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Podmínky používání webové stránky
Tato webová stránka je spravována společností Depagelectronics s.r.o., IČ: 05724813, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97593 (dále jen „Společnost"). Společnost si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, proto klademe velký důraz na pečlivě propracovanou politiku ochrany osobních údajů (dále jen „Politika"). Politika stanovuje druh informací, které shromažďujeme prostřednictvím našich internetových stránek (dále jen „stránky"), a dále pak způsob, jakým tyto informace dále používáme.
Politika se vztahuje na nakládání s osobními údaji, shromážděnými prostřednictvím stránek, tedy údajů, které se týkají identifikovatelného jednotlivce, jako jsou: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, text poptávky, IČ osoby (dále jen „informace o klientovi" nebo „údaje").
Používáním těchto stránek dáváte souhlas k použití informací o klientovi, jak je stanoveno v Politice. Podmínky Politiky se nedotýkají žádných smluvních podmínek, na kterých se můžete dohodnout se Společností, a budou mít přednost před podmínkami této Politiky.

I. Zachování soukromí & cookies
Jak spravovat cookies
Společnost činí všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů proti jejich ztrátě nebo zneužití. Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném pracovním prostředí bez přístupu veřejnosti. V některých případech jsou Vaše osobní údaje během přenosu šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že Společnost používá schválený šifrovací postup pro komunikaci mezi počítačem a servery Společnosti, pokud Váš prohlížeč podporuje SSL.
Jsme nuceni poukázat na skutečnost, že v případě kontaktování Společnosti e-mailem nelze zaručit důvěrnost předaných informací. Obsah e-mailových zpráv může být zpřístupněn třetím osobám. Z uvedeného důvodu si dovolujeme doporučit, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Bezpečnost
Informace, které nám svěříte za účelem využití našich služeb (např. jméno, emailová adresa a telefonní číslo), budou zaznamenány Společností a budou použity výhradně pro účely poskytování služeb Společnosti. Společnost sama o sobě neshromažďuje, ani nezpracovává informace o klientech. Výjimku tvoří případy, kdy jsou informace poskytnuty výslovně, dobrovolně a vědomě samotným klientem. Společnost zajišťuje soulad s nejmodernějšími bezpečnostními standardy a dodržuje místní a mezinárodní standardy pravidel na ochranu údajů.
Všechny počítače při připojení na internet automaticky získávají IP adresu. Společnost následně nahraje IP adresu klienta. Tuto pak může použít pro účely administrativní, bezpečnostní a/nebo statistické.
Společnost si tímto vyhrazuje právo na provedení jednostranné změny Politiky, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Z uvedeného důvodu si dovolujeme klientům doporučit provádění průběžné kontroly, zda nedošlo ke změnám této Politiky. Používáním webových stránek Společnosti vyjadřujete výslovný souhlas s aktuálním zněním Politiky.
V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mailové adrese: gdpr@depagelectronics.cz.

Využití a předávání osobních údajů
Společnost využívá sledovací software, mající za cíl určit, kolik uživatelů navštíví stránky Společnosti a v jaké frekvenci. Získané údaje slouží výhradně k anonymnímu a souhrnnému sběru dat pro statistické účely a pro budoucí vývoj webových stránek.

Využití webového sledování
„Cookies" jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se Vašeho počítače a Vás, jakožto uživatele, zatímco jste na nějaké z našich webových stránek. Cookies pomáhají určit, jak často jsou naše internetové stránky navštěvovány, jakým počtem uživatelů. Současně nám pomáhají konfigurovat naše nabídky tak, aby pro Vás byly maximálně pohodlné a efektivní.
Používáme jednak „cookies relace", které se ukládají výhradně na dobu trvání Vaší návštěvy některé z našich stránek. Dále pak používáme „trvalé cookies", a to pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naše stránky. Účelem použití cookies je umožnění nabídnout Vám optimální návod, jakož i „rozpoznat" Vás, jakožto klienta a nabídnout Vám (co nejvíce) diverzifikované internetové stránky a nový obsah během opakovaného použití.
Pro úplnost považujeme za nutné dodat, že nevytváříme individuální profil Vašich online aktivit. Obsah trvalého cookie je omezen pouze na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, atd., nejsou uloženy na většině našich stránek.
Existují tři výjimky:
1. Eloqua Tracking Cookie
Obsah tohoto trvalého cookie je omezen na identifikační číslo a je obecně používán přesně stejným způsobem jako všechny naše ostatní trvalé cookies. Nicméně pokud kontaktujete Společnost pomocí určitých online formulářů v oblasti Logistika, Vaše e-mailová adresa je přidána do cookie a vytvoří individuální profil Vašich online aktivit. Tytéž kontaktní formuláře Vám také dávají možnost přihlásit se k zasílání marketingových novinek. Vaše svolení nám dává možnost poskytnout Vám personalizovaný obsah, nabídky nebo propagační akce, které by Vás mohly zajímat.
Pokud se rozhodnete neregistrovat se pro marketingové novinky, nebudete v budoucnu kontaktováni a Vaše e-mailová adresa bude použita pouze důvěrně a interně Společností k pochopení Vašich individuálních online aktivit. To znamená, že stále můžeme poskytovat nový a vylepšený obsah stránek, aby vyhovoval Vašim specifickým potřebám.
Případně pro zamezení sledování souborem Eloqua napříč všemi stránkami (nebo změnu nastavení, pokud jste se dříve odhlásili), můžete tak učinit v "Jak spravovat soubory cookies" níže.
2. MediaMind Tracking Cookies
Toto trvalé cookie shromažďuje Vaše IP adresy a používá je k poskytnutí zeměpisných údajů, které Společnosti pomáhají vést reklamní kampaně. Cookies jsou kompletně zašifrovány a neshromažďují žádné jiné osobní údaje, takže IP adresa nemůže být spojena s osobními údaji a není sdílena s třetími stranami. IP adresa je uložena bezpečně a Společnost ji používá jen důvěrně a interně k souhrnné zprávě. Cookies vyprší po 30 dnech.
Pro odhlášení se z MediaMind sledování napříč všemi webovými stránkami klikněte na MediaMind-Out.
Pokud jste se dříve odhlásili a chtěli byste to změnit, klikněte na MediaMind Opt-In.
3. Google Analytics Cookies
Tyto cookies používají Vaši IP adresu k rozpoznání, ale neidentifikují Vás jako jednotlivce. Jinými slovy, informace jsou shromažďovány v anonymní formě. Cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše lokální stránky a používají tyto informace k sestavení zpráv, které slouží ke zlepšování těchto stránek.
Pro zamezení sledování stranou Google Analytics napříč všemi stránkami navštivte:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

II. Odmítnutí záruk
V rozsahu povoleném zákonem Společnost neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé, exemplární, represivní a/nebo následné škody, ušlý zisk a/nebo škody vyplývající ze ztráty dat a/nebo přerušení činnosti plynoucí z použití a/nebo nemožnosti použití webových stránek Společnosti a služeb, obsahu nebo informací, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktní či jiné právní teorie, a zda je či není Společnost upozorněna na možnost vzniku takových škod. Bez omezení výše uvedeného a v rozsahu povoleném rozhodným právem souhlasíte s tím, že v žádném případě celková odpovědnost Společnosti za případné škody (přímé nebo jiné) nebo ztrátu, bez ohledu na formu žaloby či nároku, ať již v souvislosti se smlouvou, deliktem nebo jinak, nepřekročí 10 000 EUR. V rozsahu dovoleném zákonem jsou nápravné prostředky uvedené v těchto podmínkách pro Vás exkluzivní a jsou omezeny na ty, které jsou tu výslovně stanoveny.

 servis telefonů Oukitel Servisní středisko a příjem záručních a pozáručních oprav elektroniky. Servis chytrých mobilních zařízení – tabletů a smartphonů, robotických vysavačů, tv boxů, PC a mini PC, čteček otisků prstů a systémů docházky, atd. servisnistredisko@depageletronics.cz Každé elektronické zařízení bohužel nefunguje věčně. Čas od času se může u kteréhokoliv výrobku objevit závada, která vznikne jeho používáním. Někdy se může jednat o kosmetické vady, za jejichž vznik může uživatel, jindy se může jednat naopak o mechanické poškození některé z vnitřních komponent. Mezi nejčastější defekty zařízení patří prasklý displej, znehodnocený zadní kryt, vadná baterie, nefunkční tlačítka, vadné základní desky, chrčení reproduktorů, vada mikrofonů, zálohování dat, aktivace - oživení kapacity baterií, čištění robotických vysavačů, prodej ND, atd. Servisované značky - výrobci, tovární servis: Servis Alcatel, servis robotické vysavače iLIFE, servis Realand, servis Danmini, servis GOpro kamery, servis chytrých  hodinek Smartwatch, servis PULUZ, servis HAWEEL, servis KANEED, servis FunAdd, servis Huawei, servis Xiaomi, servis DOOGEE, servis Baseus, servis VKworld, servis telefonů OUKITEL, servis telefonů Ulefone, servis telefonů LEAGOO, servis telefonů HOMTOM, servis telefonů BLUBOO, servis telefonů VOYO, servis telefonů UMIDIGI, servis ALLDOCUBE, servis KEN XIN DA, servis chytrých hodinek Zeblaze, servis telefonů iMAN, servis telefonů OnePlus, servis AEKU, servis AIEK, servis KINGZONE, servis THL, servis DOMINO, servis ASUS, servis Lenovo, servis Elephone, servis DTNO.1, servis Jumper, servis MOTOROLA, servis AllCall, servis telefonů E&L, servis Cagabi, servis ENKAY, servis MOFI, servis lenuo, servis JIAFA, servis AIQAA, servis CAFELE, servis GKK, servis GOOSPERY, servis Itian, servis Garmin, servis Lenovo, servis OCUBE, servis JOYROOM, servis Blackview, servis TOTUDESIGN, servis TECLAST, servis NEOPine, servis Benks, servis ONDA, servis POFAN, servis FLOVEME, servisrobotických vysavačů Proscenic, servis CaseMe, servis DZGOGO, servis MINIX, servis VINSIC, servis New Bee, servis OATSBASF, servis SARDiNE, servis RIYO, servis Young Player, servis BANPA, servis SADES, servis ZEALOT, servis WSKEN, servis LOUIS, servis Philips, servis Hautik, servis CHUWI, servis ORICO, servis FIFINE, servis ditmo, servis SWISH, servis SEENDA, servis BENETECH, servis UHAPPY, servis tabletú Lenovo, servis KingDian, servis Eworld, servis JAKCOM, servis Sinobi, servis AUN, servis VIVIBRIGHT, servis HUION, servis INCHOR, servis iPHONE, servis SOCOOLE, servis AULA, servis Yanmai, servis CUBOT, servis EDUP, servis ZGPAX, Servis OVLENG, Servis TMC, Servis robotických vysavačů Fmart, servis YELANGU, Servis TRIOPO, servis INDEPMAN, servis ZOMEI, Servis Kodak, servis Canon, Servis Nikon, servis Aputure, servis FITTEST, servis vysavačů DEBO, servis COMFAST, servis CHUNGHOP, servis Combatwing, servis VIBOTiON, servis POFOKO, servis KOTION EACH, servis HYSTOU, serviis MC, servis  Saite, servis iMICE, servis youOKLight, servis U`King, servis SupFire, servis LAMPZ00E, servis ZHISHUNJIA, servis SOMPOM, servis RichFire, servis AONIJIE, servis BUREI, servis robotických vysavačů LIECTROUX, servis hodinek CAGARNY, servis SANDA, servis Oranth, servis SKMEI, servis SKONE, servis WeiQin, servis HAMTOD, servis Huawei, servis robotických vysavačů Xiaomi, servis NOKIA, servis SONY, servis UMI, servis UMIDIDGI, servis iDrone, servis JJR/C, servis ipega, servis JEDIR, servis SSGP, servis HUWANG, servis robotických vysavačů HUAWEI, servis telefonů NOKIA, servis tv boxů Beelink, servis ROCK, servis INKBIRD, servis Cartinoe, servis KOKKO, servis PiPo, servis BOYA, servis  DG.MING, servis telefonů Vernee, servis USAMS, servis APEXEL, servis MEIIGOO, servis M-HORSE, servis Shinlee, servis Hoco, Servis ASiNG, Servis NORTH EDGE, servis AVO, servis Ulcool, servis UGREEN, servis JIUAI, servis Naturehike, servis mannuo, servis Bluedio, servis ZHENZU, servis SPORTSMAN, servis FAAK, servis ONIKUMA, servis WARAXE, servis SEMA, servis vysavačů Prestigio, servis telefonů Zoji, servis YAZOLE, servis Anpwoo, servis NiJia, servis meilan, servis IK, servis OCHSTIN, servis Szsinocam, servis Wanscam, servis ESCAM, servis DEEST, servis COTIER, servis REACHFAR, servis RUNGRACE, servis SHUNWEI, servis SUVPR, servis Vgate, servis Viecar, servis MEIZU, servis telefonů GEOTEL, servis COOLCOLD, servis WEIKING, servis DOOSL, servis DOBE, servis Tenda, servis Measy, servis kamer SJCAM, servis LOVE MEI, servis walkera, servis DJI, servis YONGNUO, servis JAKEMY, servis SLiCOO, servis dronů SYMA, servis Kakapi, servis BEST, servis Tronsmart, servis Fevelove, servis VONETS, servis Prooral, servis REMAX, servis NILLKIN, servis awei, servis EJEAS, servis hodinek MICHAEL KORS, servis hodinek EMPORIO ARMANI, servis FOSSIL, servis Kerui, servis hodinek Liege, servis YOGA, Servis SUNMI, Servis robotických vysavačů Samsung, Servis Evolveo, Servis opravy kamer GOpro, Prodej náhradních dílů všech značek, baterií atd. Pokud nenaleznete náhradní díl nebo baterie, které potřebujete, kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete, že je oprava drahá a není ekonomické do ní investovat je možné takové zboží odkoupit zápočtem při koupi nového nebo pouze vykoupit na ND. Softwarové opravy, Upgrade firmware, Downgrade firmware, Opravy servis hardware mobilu, tabletu, PC apod. Výměna poškozeného LCD displeje telefonů, sportovních kamer, tabletů, notebooků, Výměna dotykové desky dotekového skla, Výměna tlačítek telefonů, kamer, noteboků, hodinek, Výměna reproduktoru nebo mikrofonu a kamer telefonů, notebooků, tabletů, oprava namočeného/politého nebo vytopeného zařízení telefonů, hodinek, tabletů, Výměna baterie malá výdrž / nefunkční baterie, oživení baterie, Oživení základních desek telefonů a tabletů, opravy smart hodinek, hybridních zařízení, Výměna konektorů nabíjení / jack audio konektor / video, Výměna poškozeného / prasklého krytu / rámečku atd. telefonů, kamer, notebooků, tabletů, Oprava wifi nebo slabého GSM signálu telefonů, chytrých hodinek, oprava fotoaparátu, VÝMĚNY BATERIÍ SMART HODINEK - chytrých hodinek, smart watch ALE I U KLASICKÝCH HODINEK, Nejlepší prodejce, Recenze Depagelectronics.cz, Recenze wholesales-electronics, Nejlevnější prodej, NA SPLÁTKY, AKCE, ZDARMA, NEJLEPŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, SUPER PRODEJ, AKČNÍ PRODEJ, AKČNÍ CENY, SLEVY, NEJVĚTŠÍ SLEVY, NEJLEVNĚJŠÍ TELEFONY, NEJLEVNĚJŠÍ TV-BOX, NEJLEVNĚJŠÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY, NEJLEVNĚJŠÍ HODINKY
Importér a prodejce smart techniky - technologií. Obchod Depagelectronics.cz - Zdeňka Chudobová a importérská společnost DEPAGelectronics s.r.o. kde je podnikatelka jednatelkou a majitelkou jsou společnosti propojemné v zájemnou spolupráci při importu - exportu, tak velkoobchodního prodeje a finálního maloobchodního prodeje servis elektroniky a smart zařízení, servis robotických vysavačů iLIFE na portálech depagelectronics.cz atd..  Společnosti importují-exportují a prodávají značkové výrobky jako jsou: Smart telefony, Chytré hodinky, Tablety, Android notebooky, Notebooky, Pokladní tiskárny, Klasické tiskárny, Termo tiskárny, Pánské hodinky, Dámské hodinky, Dětské GPS hodinky, dětské S.O.S. hodinky, drony, baterií, outdoor kamery, digitální kamery, sledovací a parkovací kamery, auto kamery, multimediální domácí centra, Android Tv box a seto box komplety, mini PC, Tv box s mini PC, mobilní telefony, příslušenství k mobilním telefonům, příslušenství k smart hodinkám, pouzdra pro tablety, pouzdra pro telefony, pouzdra pro digitální kamery, kamerové systémy, kamery IP, sledovací zařízení, odposlechy, špionážní technika, eet tiskárny, eet vybavení, čtečky EAN, docházkové systémy, smart hodinky, smart technologie, čističky, bíle zboží, robotické mopovače, atd. BATERIE, BATERKA, BATERIE DO TELEFONU, AKUMULÁTOR, BATERIE DO HODINEK, TUŽKOVÁ BATERIE, NABÍJECÍ BATERIE, NABÍJEČKA TELEFON, NABÍJEČKA HODINKY, AUTONABÍJEČKA, NABÍJEČKA 12V ZÁSUVKA, VYSAVAČE, VYSAVAČ, VAKUOVÉ VYSAVAČE, ROBOTICKÝ VYSAVAČ, ROBOTICKÝ MOPOVAČ,  ROBOTICKÝ ZAMETAČ, ILIFE VYSAVAČ, IROBOT, VYSAVAČE CZ, ROBOTICKÝ-VYSAVAČ.CZ, ROBZONE,SENCOR, TESLA, ROBOSTAR, KLINSMAN, PHILIPS, SAMSUNG, HODINKY, SPORT HODINKY, CHYTRE HODINKY, SMART HODINKY, DĚTSKÉ HODINKY, SOS HODINKY, SENIOR HODINKY, KAMEROVÝ SYSTÉM, KAMEROVÝ SET, KAMERY, IP KAMERY, ALARM KAMERY, HLIDACI KAMERY, DOMÁCÍ KAMERY, KOMPLETNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM, NVR, DVR, CCT, CC, TV, DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY, DOCHÁZKOVÉ ČTEČKY, OTISK PRSTU, DOCHÁZKA, DOCHÁZKOVÉ, KAMEROVÉ, INAVI, PROTEC, BIO100, BIOPAD, GENERIC, TV-BOX, MULTIMEDIALNI CENTRUM, BEELINK, BELINK, BELLINK, SCISHION, W95, KODI, KODI 18 LEIA, SKILINK, HBTV, PRIMA, NOVA, BARANDOV, ČT1, ČT2, SPORT, FITNES HODINKY, FITNESS HODINKY, FITNES, APPK, ILIFE A4, EU, DOVOZ, DPH, TISKÁRNA EET, POKLADNÍ TISKÁRNA, EET, EET  ZAŘÍZENÍ, HD, HD WD, NEJLEPŠÍ CENA, NEJLEVNĚJŠÍ CENA, NEJ CENA, ZDARMA, AKCE ZDARMA, VELKOOBCHODNÍ CENA, PRODEJ, NEJLEPŠÍ PRODEJ, NEJLEVNĚJŠÍ PRODEJ, ZDARMA PRODEJ,Nejlepší prodejce telefonů, Recenze Depagelectronics.cz, Recenze wholesales-electronics, Nejlevnější prodej, nejlepší servis telefonů, nejlepší servis a oprava robotických vysavačů, nejlevnější servis a prodej náhradních dílů telefonů a hodinek, ZDARMA, NEJLEPŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, SUPER PRODEJ, AKČNÍ PRODEJ, AKČNÍ CENY, SLEVY, NEJVĚTŠÍ SLEVY, NEJLEVNĚJŠÍ TELEFONY, NEJLEVNĚJŠÍ TV-BOX, NEJLEVNĚJŠÍ KAMEROVÉ SYSTÉMY, NEJLEVNĚJŠÍ HODINKY, Nejlevnější EET, nejdocházka, SUNMI EET terminál, EET, POS tiskárna, EET terminál, EET pokladna, Alza, Mall, Heuréka, zbozi.cz, Google, seznam, elektro, robotické vysavače servis, robotický vysvač prodej, OK servis,

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení