Baterie pro telefony

355 položek

POZOR

1 Nerozebírejte, neupravujte nebo znovu sestavujte baterii.
2 Nevystavujte baterii místu, kde je slunce přímo, nebo umístěte v blízkosti jiných zdrojů tepla a komínů.
3 Neumisťujte baterii do blízkosti hořlavých, výbušných, nebezpečných látek a korozívních látek.
4 V souladu s místními zákony a předpisy o ochraně životního prostředí, vyřazenými bateriemi a příslušenstvím, tento výrobek neskladujte s rodinným odpadem.
5 Pokud se v nabíjecím procesu objeví nepříjemný zápach nebo deformace, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí šňůru ze zásuvky, abyste zabránili možnému poškození nebo nebezpečí.
6 Ujistěte se, že baterii umístíte na místo, kde dítě a děti nejsou vystaveny. Nedovolte, aby děti hrály bez dohledu v blízkosti výrobku a jeho připojení.

Prohledat výsledky filtru fulltextem

Zobrazit:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info